Bằng C lái được xe gì ? Bằng B2 lái được những loại xe nào ?

Bạn đang thắc mắc bằng C lái được những loại xe nào? lái được xe bao nhiêu chỗ ?

Theo điều 24 của thông tư Số 58/2015/TT-BGTVT Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ giấy phép lái xe hạng C cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
a) Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên;
b) Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên;
c) Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2.
Bằng C lái được xe gì ?
    => Bằng lái hạng C điều khiển được xe tải mọi tải trọng và xe con từ 9 chỗ trở xuống.
!!! Lưu ý: bằng C không lái được xe 16 chỗ ! Muốn lái được xe từ 10 đến 30 chỗ trở bạn phải nâng bằng lái từ B2 lên D (5 năm kinh nghiệm) hoặc từ C lên D (3 năm kinh nghiệm).
***Chi tiết thông tư 58.

Bằng B2 lái được những loại xe nào ?

Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe (xe kinh doanh) để điều khiển các loại xe sau đây(cả số sàn và số tự động):
a) Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;
b) Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;
c) Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.
(Bằng lái xe B2 lái được tất cả các loại xe của hạng bằng B1 và B1 tự động).
Bằng B2 lái dduocj những loại xe nào ?

Bằng B1 lái được xe gì ?

Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe (xe không kinh doanh vận tải) để điều khiển các loại xe sau đây(cả số sàn và số tự động):
a) Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;
b) Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;
c) Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.
Hạng B1 số tự động cấp cho người không hành nghề lái xe (xe không kinh doanh vận tải) để điều khiển các loại xe sau đây:
a) Ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;
b) Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.
Trường dạy lái xe Thiên Tâm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bạn nên học bằng lái xe B1 hay B2 ?

Nâng dấu từ B2 lên D , C lên E , C lên Fc